Mansour, 40
Giới thiệu God said, don't look around because you'll be impressed. Don't look down you'll be depressed. Just look to me all the time and you'll be blessed...…
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Cô-oét, Al Kuwayt
    • Tìm Kiếm:  Hữu nghị
    Xem thêm
Thích
người bạn