Marymar30, 33
Trạng thái “Al igual que el, yo también estaba aprendiendo a caminar. Ahora lo sé. Algún día, cuando pueda caminar mucho, mucho más lejos, volveremos a vernos”
Giới thiệu For me, he represented nothing less than the secrets of this world.
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  ác-hen-ti-na, Entre Rios
    • Tìm Kiếm:  Hữu nghị
    Xem thêm
Thích