عاشق, 24
Giới thiệu أعظم ضعفي هو الرجل الذي يعطي الورود.
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Vê-nê-zu-ê-la
    • Tìm Kiếm:  Hẹn hò
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích
người bạn