Marwane, 40
Trạng thái لقد جف حبر التمني فل يكتب القدر ما شاء
Giới thiệu لا تاسفن على غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الاسود كلاب لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها تبقى الأسود أسود والكلاب كلاب
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Ma-rốc, Marrakech
    • Tìm Kiếm:  Hẹn hò
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích
Bạn bè