Bombshell, 27
Giới thiệu Hi Daddy, I am a very funny cheerful girl and good dancer, with me you can spend pleasant and unforgettable moments. I really like gifts! Please me and you will know my extraordinary qualities.
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Vê-nê-zu-ê-la, Caracas
    • Quan tâm đến:  Nam giới
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích
người bạn