Yiping, 39
Status Chỉ muốn có một tình yêu trong sáng và không có sự lợi dụng nhau thôi, vậy mà thật khó tìm !
About I'm not looking for men, don't come near me, refuse !
personal info
    Show more
Photos
Likes