Nicole, 22
Giới thiệu I want to meet people, I like that they make me laugh, i love fun, I love unexpected gifts, I don't have Snapchat, I don't have Instagram, I don't have WhatsApp. JUST CALL ME HERE ❤️
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Vê-nê-zu-ê-la, Guarenas
    • Tìm Kiếm:  Hẹn hò
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích
người bạn