Patti, 60
Giới thiệu I am a lady with strong confident and self-esteem and I am a good listener. I am deep sensitive in mind. Very romantic, full of dreams/ideas and visions. You will never be bored or sad with me.
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Ni-giê-ri-a, Lagos
    • Tìm Kiếm:  Hẹn hò
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích
Bạn bè