Mayroong Profile Picture, Mga buhay sa UNITED STATES