Frêddy', 18
Status Liv and Liv ✦
sariling impormasyon
    • Bansa, Lungsod:  Guwatemala, San Juan Ostuncalco
    • Kasarian:  Lalaki
    Magpakita pa
Mga Larawan
Mga Like
Mga Kaibigan