Romi, 31
Trạng thái algo Serio, ser feliz hombre no miro si ese rico o pobres no miro el bolsillo solo calidad de hombre yo no soy perfecta me gusta dijan verdad no estoy joda
Giới thiệu algo Serio sin vuelta tener compañero
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  U-ru-goay, Montevideo
    • Tìm Kiếm:  Hữu nghị
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích