Rameez, 30
Giới thiệu I’m looking for serious relationship too many scammers e dont waste ur time sending hi...hello ...blahhh.. bllaaahh..I dont have money to give u.. or what u called gift card..im just a definitely not stupid
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Cô-oét, Mahboula
    • Tìm Kiếm:  Kết hôn
    Xem thêm
Thích
người bạn