Samara, 33
Giới thiệu A lady is a WOMAN who makes it easy for a man to be a GENTLEMAN :D
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Phi-lip-pin, Manila
    • Tìm Kiếm:  Hẹn hò
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích
người bạn