Sam, 24
Giới thiệu hey I'm sam I'm really into cars the best way to my heart is through food and I'm very charming and creative p.s. I love to travel
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Hoa Kỳ, Maumee
    • Quan tâm đến:  Nữ giới
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích
Bạn bè