Sarah3, 30
Giới thiệu I’m artist, Fashion designer, Fabric designer, Environmental designer, luxe marketing specialist, Professor of Shanghai JianQiao University-Intermark International design College, China
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Hoa Kỳ, California
    • Tìm Kiếm:  Hẹn hò
    Xem thêm
Thích
Bạn bè