Sarah, 50
Trạng thái God fearing lady.
Giới thiệu I'm a single lady with a caring.. understanding.. honest and trustable..
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Gha-na, Greater Accra
    • Tìm Kiếm:  Kết hôn
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích