Shantel, 20
Giới thiệu la distancia nos separa pero el deseo nos une llamame amor |♥️|distance separates us but desire unites us call me love
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Vê-nê-zu-ê-la
    • Tìm Kiếm:  Kết hôn
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích
người bạn