Shohjaxon, 22
Giới thiệu some fun.I love blondes,if you are not in New York, don't text me pls,ty........................baby i don't want a relationship.
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Hoa Kỳ, New York
    • Quan tâm đến:  Nữ giới
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích
người bạn