Nasir, 40
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Na Uy, Oslo Kommune
    • Phái:  Nam
    Xem thêm
Thích