Tatiana, 21
Giới thiệu My name is Tatiana, I am of Colombian nationality, I am a university student, I live on the coast near the sea, I like to dance, I dream of traveling to many places and I like to be in contact with nature.
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Cô-lôm-bi-a
    • Tìm Kiếm:  Kết mạng lưới
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích
Bạn bè