Anh, 42
Status Độc thân...kết bạn với người chân thành, biết tôn trọng.., quen rồi sẽ hiểu(zalo **********)
About Nhìn về phía trước và hãy thực với chính mình thì sẽ có tất cả.
personal info
    Show more
Likes