Tha-Ra-Rat, 19
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Hàn Quốc, Dong-gu
    • Phái:  Nữ
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích
người bạn