John, 33
Giới thiệu I am a christian who loves Jesus christ our lord. Love the outdoors have fun with family and friends.
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Hoa Kỳ, New Jersey
    • Tìm Kiếm:  Kết hôn
    Xem thêm
Thích
Bạn bè