Triffany, 35
Giới thiệu Im myself , A down earthly woman, woman of faith ans prayer that motivates one at any given time.
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Hoa Kỳ, New York
    • Tìm Kiếm:  Hữu nghị
    Xem thêm
Thích