Raoof, 49
Trạng thái للأسف احنا في زمن الصدق مات في قلوب البشر
Giới thiệu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا الزوجه الصالحه هي في الاخره سيده الحور العين في الجنه
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Ai Cập, Madinet Biyala
    • Tìm Kiếm:  Kết hôn
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích
người bạn