Chom, 31
Giới thiệu อย่าสนใจคนอื่น จนลืมรักตัวเอง ไม่ใช่คนสวย แต่ก็ไม่เคยเห็นแกตัว “อ่านก่อนค่อยทัก” #หาเพื่อนคุยไม่ได้หาเพื่อนนอน จบนะ
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Thái Lan, Sara Buri
    • Tìm Kiếm:  Hữu nghị
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích
người bạn