Verónica, 29
Giới thiệu a flavored brunette , I am an outgoing, cheerful girl, I love meeting many people,, talking, establishing friendships, I love the natural, the details ☺️ I like to be talked to Beautiful Come and know me more
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Vê-nê-zu-ê-la
    • Phái:  Nữ
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích
người bạn