Candy, 27
Giới thiệu You will have fun, we will communicate, laugh, you will forget about all the problems, you will just feel good and calm. I like calm and well-mannered people who know how to keep up a conversation)))
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  U-crai-na
    • Tìm Kiếm:  Kết mạng lưới
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích
Bạn bè