William, 54
เกี่ยวกับ I'm a nice guy, friendly, easygoing and i don't judge people with their first impression.
ข้อมูลส่วนตัว
    • ประเทศ, เมือง:  ไนจีเรีย, Oyo
    • สนใจใน:  ผู้หญิง
    แสดงเพิ่มเติม
ไลค์
เพื่อน คน