Wong, 38
Giới thiệu I strive for success in everything I do.I am a fun loving man, jovial, lovely and passionate. I am supporting, caring and have a loyal and tolerant character, humble, honest, understanding and truthful.
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Ni-giê-ri-a, Gombe
    • Tìm Kiếm:  Hẹn hò
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích
Bạn bè