ياسر, 42
Status ثلاثه لا رجعه السهم حين ينفذ والكلمه حين طنطق والدمعه حين تنزل
O... ثلاثه لا رجعه السهم حين ينفذ والكلمه حين طنطق والدمعه حين تنزل
informacje osobiste
    • Kraj, Miejscowość:  Egipt, Suez
    • Szuka:  Przyjaźń
    Pokaż więcej
Zdjęcia
Polubione
Znajomi