Filomeno V., 38
Trạng thái looking for a serious relationship
Giới thiệu Me considero muy buena persona me gusta respetar y q me respeten,me gusta la vida vivirla como viene y me da gusto darle al gusto
Thông tin Cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố : Hoa Kỳ, Charlotte
    • Tìm Kiếm : Kết mạng lưới
    Xem thêm
Hình ảnh
Tường
người bạn
Thích