Murad, 33
Trạng thái الله يجيب الاحسن انشا،الله ابي امراه للزواج او للصداقه الجاده ال يبي يسو كلام علي تلفوني فيبرو الوتساب I love the girl for marriage and I admire Becky very much ***********+ We can talk Watts or Faber
Giới thiệu My name is Mohamed from Egypt I am ** years old I work here entered Kuwait look for a woman for friendship, love and marriage /////*************
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Cô-oét, Al Kuwayt
    • Tìm Kiếm:  Kết hôn
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích
người bạn